MoodleMoot.cz 2024

Stránky: MoodleMoot.cz 2024
Kurz: MoodleMoot.cz 2024
Kniha: MoodleMoot.cz 2024
Vytiskl(a): Nepřihlášený host
Datum: středa, 24. července 2024, 10.15

MoodleMoot.cz 2024
MoodleMoot.cz 2024 navazuje na tradici konferencí MoodleMoot.cz a MoodleDay.cz a přináší pro rok 2024 další možnost pro setkání komunity Moodle a příznivců elektronického vzdělávání.

MoodleMoot.cz 2024 je konferencí plnou informací z oblasti online vzdělávání, prostorem pro předávání zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe z oblasti akademické, školské, korporátní i veřejnosprávní.


Motto MoodleMoot.cz 2024

Learning for future

Témata

 • Využití AI v elektronickém vzdělávání
 • Aktuální trendy a nové technologie ve vzdělávání, virtuální realita
 • Nástroje pro tvorbu interaktivní kurzů v Moodle (H5P)
 • Moodle v integrovaném prostředí
 • Vzdělávání zaměstnanců v Moodle
 • Přijímací a certifikační zkoušky, proctoring v Moodle
 • Nástroje pro distanční a kombinovanou výuku
 • Nástroje pro podporu inkluze a přístupnosti v Moodle
 • Oblíbené pluginy pro Moodle
 • Sdílení osvědčených postupů, dobré nápady

Pořadatelé

MoodleMoot.cz 2024 pořádá český Moodle partner, společnost PragoData Consulting, s.r.o., ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.


PragoData Consulting, s.r.o.


PragoData Consulting


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Partneři a sponzoři


Jihočeská univerzita v Českých BudějovicíchUniverzita Palackého v Olomouci

Univerzita Hradec Králové


VŠB-TU Ostrava


EUNIS-CZ


Czechitas


Mediální partneři


HR News


Klub personalistů ČR


Česká škola


edumenu.cz

edumenu


KISK

KISK


AIVD

AIVD

IT Systems

SystemOnLine

Výbory konference

Programový výbor


 • předseda: RNDr. Josef Milota, Centrum informačních technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Prof. Milan Adámek, Ph.D. rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ing. Radek Holý, Ph.D., prorektor pro řízení kvality Českého vysokého učení technického v Praze
 • Ing. Marek Kalika, Ph.D., ředitel ÚVT Univerzity Karlovy
 • Ing. Olga Klápšťová, ředitelka Centra informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice
 • Ing. Jakub Papírník, ředitel CESNET
 • RNDr. David Skoupil, ředitel Centra Výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci
 • Ing. Michal Sláma, ředitel Centra informačních technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
 • Mgr. Michal Zámečník, vedoucí OIT Univerzity Hradec Králové

Organizační výbor

 • Předseda: Ing. Libor Soška, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Ing. Veronika Macková, Jihočeska univerzita v Českých Budějovicích
 • Bc. Eduard Krlín, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Mgr. Michal Bajer, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Ing. Aneta Berková, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Bc. Luděk Šulák, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Tereza Augustinová, BA, PragoData Consulting, s.r.o.

Zprávy a fotogalerie z MoodleMoot.cz 2024

Bude postupně doplňováno v průběhu a po MoodleMoot.cz 2024.

Média

Sekce je aktualizována postupně.

 • EUNIS-CZ - článek o chystané konferenci zde

Registrace

Registraci na workshopy i konferenci MoodleMoot.cz 2024 je možné provést zde.

Více informací o termínech je zde. Zaregistrujte se do 30. 6. 2024 za zvýhodněné vložné.


Včasné vložné aktuálně do 30. 6. 2024
Vložné
 Měna CZK  CZK
 Základní vložné 2 970 Kč 3 990 Kč
 Workshop (U1/U2), základní vložné * 3 290 Kč 4 290 Kč
 Workshop (A), základní vložné * 4 130 Kč 5 390 KčOdeslání příspěvku

Anotaci příspěvku nebo celý příspěvek nám prosím zašlete na emailovou adresu michal.bajer@pragodata.cz. Příspěvek bude uložen do databáze přístupěvků konference a zveřejněn na webu konference. Alespoň jeden z autorů se musí na MoodleMoot registrovat a zaplatit vložné.

Publikování přijatých příspěvků

Přijaté příspěvky představují výběr ze zaslaných příspěvků. Seznam přijatých příspěvků, jejich anotace a prezentace z konference budou průběžně publikovány zde.

Přijímány jsou příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině. Jednacími jazyky MoodleMoot jsou čeština, slovenština a angličtina. Tlumočení není zajištěno.

Podklady pro tvorbu anotace příspěvků viz vzorová anotace ke stažení zde.

Důležitá data

  Odeslání příspěvku k recenznímu řízení

nejlépe do 30. 6. 2024  

  Oznámení o přijetí příspěvku

nejpozději do 6. 9. 2024  

  Odeslání finálních verzí do databáze MoodleMoot

6. 9. 2024  

 Workshopy MoodleMoot.cz 2024

17. 9. 2024  

 Konference MoodleMoot.cz 2024

18. 9. 2024-19.9.2024  

PoplatkyVložné Studentské vložné
 Měna CZK CZK
 Základní vložné 3 990 Kč 790 Kč
 Workshop (U1/U2), základní vložné * 4 290 Kč 2 145 Kč
 Workshop (A), základní vložné * 5 390 Kč 2 695 Kč


Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Poplatek ve výši „včasného vložného“ je podmíněn registrací a platbou připsanou na účet do konce termínu včasného vložného.

Vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích obou dnů konference, tištěný sborník abstraktů, drobné občerstvení v průběhu konference a účast na společenském večeru.

Studentské vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích obou dnů konference, tištěný sborník abstraktů a drobné občerstvení v průběhu konference. Nárok na studentskou slevu (zahrnuje i studenty doktorského prezenčního studia) je na místě nutno doložit předložením platného průkazu či potvrzení o studiu.

* Workshopy představují oddělenou akci. Vložné na workshopy nezahrnuje účast na konferenci a na společenském večeru.


Program

Program konference bude zveřejněn cca 2 týdny před zahájením konference.

Předpokládaná struktura programu konference:

Níže je uveden rámcový předpokládaný harmonogram příspěvků v rámci konference dle zkušeností z předchotích MoodleMoot.


Zahájení Konec Program 18. 9. 2024
Hlavní panel -  Aula - dopoledne
 
8:30 9:30 Registrace
9:30 9:40 Zahájení konference, úvodní slovo
9:40 10:10 Martin Dougimas
    Příspěvek v rámci online webconference s Martinem
10:10 10:40 Autor
    Název příspěvku
10:40 11:10 Autor
    Název příspěvku 
11:10 11:30 Přestávka
11:30 12:00 Autor
    Název příspěvku
12:00 12:30 Autor
    Název příspěvku
12:30 12:45 Autor
    Název příspěvku
12:45 14:00 Polední přestávka


Sekce MoodleMoot.cz LMS Moodle v prostředí vysokých škol
14:00 14:30 Autor
    Název příspěvku
14:30 14:50 Autor
    Název příspěvku
14:50 15:10 Autor
    Název příspěvku
15:10 15:40 Ing. Radek Kurach
    Název příspěvku
15:40 16:00 Autor
    Název příspěvku
16:00 16:30 Přestávka 
16:30 16:50 Autor
    Název příspěvku
16:50 17:10 Autor
    Název příspěvku
17:10 17:30 Autor
    Název příspěvku
17:30 17:50 Autor
    Název příspěvku

Sekce MoodleMoot.cz LMS Moodle v prostředí firem a veřejné správy
14:00 14:20 Autor
    Název příspěvku
14:20 14:40 Autor
    Název příspěvku
14:40 15:00 Autor
    Název příspěvku 
15:00 15:20 Autor
    Název příspěvku
15:20 15:40 Autor
    Název příspěvku
15:40 16:00 Autor
    Název příspěvku
16:00 16:30 Přestávka
16:30 16:50 Autor
    Název příspěvku
16:50 17:10 Autor
    Název příspěvku
17:10 17:50 Doprovodný program - video k příspěvku Petra Sudického

19:00 24:00 Společenský večer MoodleMoot

Zahájení Konec Program 19. 9. 2024
Společná sekce LMS Moodle -  Aula - dopoledne
9:00 9:30 Autor
    Název příspěvku
9:30 10:00 Autor
    Název příspěvku
10:00 10:20 Autor
    Název příspěvku
10:20 10:35 Přestávka
10:35 10:55 Autor
    Název příspěvku
10:55 11:15 Autor
    Název příspěvku
11:15 11:40 Autor
  Název příspěvku
11:40 12:00 Autor
  Název příspěvku
12:00 12:25 Autor
    Název příspěvku
12:25 13:00 Závěr konference


Příspěvky

Publikované příspěvky budou průběžně aktualizované na této stránce.


Struktura publikace příspěvků:

Autor

Příspěvek

Příloha

 Jména autorů

 Organizace

 Země

 Představení autorů

 Název příspěvku

 Jazyk příspěvku

 Abstrakt příspěvku

 Klíčová slova

 Délka příspěvku

 Cílová skupina

 Sektor

 Anotace příspěvku

 (vyplněný vzor)


Workshopy

Termín

Tematicky zaměřené workshopy proběhnou v prostorách počítačových učeben Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v úterý 17. září 2024. Adresa fakulty: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice. 

Zaměření

Zájemci se mohou registrovat do následujících workshopů:

 • Workshop pro učitele (U1)
 • Workshop pro učitele (U2)
 • Workshop pro administrátory (A)

Rozdělení do učeben

10:00 – 13:30    U1: učebna bude upřesněna,  A: učebna bude upřesněna

14:00 – 17:30    U2: učebna bude upřesněna,  A: učebna bude upřesněna

Anotace workshopů

Workshop pro učitele (U1) - základní orientace v LMS Moodle ve verzi 4.1
- založení a nastavení parametrů kurzu, vč. správy kurzu
- tvorba materiálů kurzu (kniha, soubor, popisek, úkol)
- činnost test (správa testů, banka úloh, uživatelská přenastavení)
- podmíněné činnosti a absolvování kurzu
- kontrola průchodu studiem kurzu
Workshop pro učitele (U2) - pokročilé funkce verze LMS Moodle 4.1 (hlavní změny v posledních verzích)
- modul H5P a výhody jeho použití
- pokročilé nástroje testování
- zdroje inspirací
Workshop pro administrátory (A) - instalace a správa LMS Moodle na základní úrovni, zajištění standardního běhu, údržba systému
- správa funkcí pro GDRP a ochrany osobních údajů
- kompletní správa uživatelů - vytvoření uživatelského účtu, aktualizace účtů, hromadné importy, blokace uživatelů
- volba přihlašovacích postupů, nastavení autentizace pomocí externí autority, LDAP

MoodleDay.cz 2022MoodleMoot.cz 2021MoodleMoot.cz 2018


2018

MoodleMoot.cz 2016


2016

MoodleMoot.cz 20142014

Místo konání


Místem konání workshopů i konference MoodleMoot.cz 2024 jsou prostory kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v budovách Přírodovědecké fakulty.

Adresa: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice.


Veřejná doprava

Trolejbusové linky zastavující na zastávce Jihočeská univerzita.


Parkování

V okolí kampusu Jihočeské univerzity.


Stravování

V průběhu workshopů bude v rámci poplatku poskytováno občerstvení a káva.

V průběhu konference bude poskytnuto občerstvení, které je součástí konferenčního poplatku:

 • První den konference: ranní coffee break, odpolední coffee break, 
 • Raut v rámci společenského večera
 • Druhý den konference: ranní coffee break

Další stravování si účastníci zařizují individuálně.

Přejeme Vám dobrou chuť :-).

Ubytování

Zajištění ubytování je zcela v režii účastníků konference.