Workshopy

Termín

Tematicky zaměřené workshopy proběhnou v prostorách počítačových učeben Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v úterý 17. září 2024. Adresa fakulty: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice. 

Zaměření

Zájemci se mohou registrovat do následujících workshopů:

  • Workshop pro učitele (U1)
  • Workshop pro učitele (U2)
  • Workshop pro administrátory (A)

Rozdělení do učeben

10:00 – 13:30    U1: učebna bude upřesněna,  A: učebna bude upřesněna

14:00 – 17:30    U2: učebna bude upřesněna,  A: učebna bude upřesněna

Anotace workshopů

Workshop pro učitele (U1) - základní orientace v LMS Moodle ve verzi 4.1
- založení a nastavení parametrů kurzu, vč. správy kurzu
- tvorba materiálů kurzu (kniha, soubor, popisek, úkol)
- činnost test (správa testů, banka úloh, uživatelská přenastavení)
- podmíněné činnosti a absolvování kurzu
- kontrola průchodu studiem kurzu
Workshop pro učitele (U2) - pokročilé funkce verze LMS Moodle 4.1 (hlavní změny v posledních verzích)
- modul H5P a výhody jeho použití
- pokročilé nástroje testování
- zdroje inspirací
Workshop pro administrátory (A) - instalace a správa LMS Moodle na základní úrovni, zajištění standardního běhu, údržba systému
- správa funkcí pro GDRP a ochrany osobních údajů
- kompletní správa uživatelů - vytvoření uživatelského účtu, aktualizace účtů, hromadné importy, blokace uživatelů
- volba přihlašovacích postupů, nastavení autentizace pomocí externí autority, LDAP