Výbory konference

Programový výbor


 • předseda: RNDr. Josef Milota, Centrum informačních technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Prof. Milan Adámek, Ph.D. rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ing. Radek Holý, Ph.D., prorektor pro řízení kvality Českého vysokého učení technického v Praze
 • Ing. Marek Kalika, Ph.D., ředitel ÚVT Univerzity Karlovy
 • Ing. Olga Klápšťová, ředitelka Centra informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice
 • Ing. Jakub Papírník, ředitel CESNET
 • RNDr. David Skoupil, ředitel Centra Výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci
 • Ing. Michal Sláma, ředitel Centra informačních technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
 • Mgr. Michal Zámečník, vedoucí OIT Univerzity Hradec Králové

Organizační výbor

 • Předseda: Ing. Libor Soška, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Ing. Veronika Macková, Jihočeska univerzita v Českých Budějovicích
 • Bc. Eduard Krlín, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Mgr. Michal Bajer, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Ing. Aneta Berková, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Bc. Luděk Šulák, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Tereza Augustinová, BA, PragoData Consulting, s.r.o.