MoodleMoot.cz 2024

Důležitá data

  Odeslání příspěvku k recenznímu řízení

nejlépe do 30. 6. 2024  

  Oznámení o přijetí příspěvku

nejpozději do 6. 9. 2024  

  Odeslání finálních verzí do databáze MoodleMoot

6. 9. 2024  

 Workshopy MoodleMoot.cz 2024

17. 9. 2024  

 Konference MoodleMoot.cz 2024

18. 9. 2024-19.9.2024